copyright ©2012, HM Czech, s. r. o.

HM Czech s.r.o.

Na Vyhlídce 2582

738 01 Frýdek-Místek

Firma HM Czech, s.r.o. byla založena v únoru 2008, tehdy ještě pod názvem CZ-DAEBO s.r.o. Změna názvu proběhla v říjnu 2012, kdy firmu odkoupila firma Hyundai Materials Corporation se základnou v Jižní Koreji. Jednatelem společnosti je pan Su Hwan Seo.

Jsme zapsáni v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30940.

Firma se zabývá logistickými službami, skladovými operacemi na halách, provozech, v průmyslové zóně v Nošovicích v areálu Hyundai. Tyto služby provádíme pro společnost Glovis Czech Republic, která zajišťuje logistické služby pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech v průmyslové zóně v Nošovicích.

Provádíme skladové operace na halách lisovna, svařovna, lakovna a převodovkárna. Jde především o vykládku, nakládku, příjem výrobního materiálu, přípravu materiálu pro výrobu (vybalování a přebalování) a jeho zásobování, dodávky na výrobní linky Hyundai v Nošovicích. K těmto operacím využíváme manipulační techniku jako vysokozdvižné vozíky, elektrické tahače.

V současné době máme okolo 200 zaměstnanců.

Všichni zaměstnanci jsou při nástupu do firmy školeni na obsluhu vysokozdvižného vozíku a malého elektrického tahače.

_________________________________________________________________________________________


HM Czech, Ltd. founded in February 2008, previously known as CZ-DAEBO Ltd. Name change took place in October 2012, when the company was bought by Hyundai Materials Corporation based in South Korea. The Managing Director is Mr. Su Hwan Seo.

We are registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Ostrava, Section C, Insert 30940

The company is engaged in logistics services, warehouse operations at factories, plants, industrial zone in Nošovice area Hyundai. These services performed for the company Glovis Czech Republic, which provides logistic services for Hyundai Motor Manufacturing Czech in the industrial zone in Nošovice.

We provide warehouse operations in the shops Press, Welding, Paint and Transmission shop. It's all about unloading, loading, receiving production material, material preparation for production (unpacking, repacking) and its supply, delivery to the production line Hyundai in Nošovice. These operations use handling equipment such as forklift trucks, tow motors.

Currently we have about 200 employees.

All employees are taking up the company trained to operate a forklift and small tow motors.